Deprim

Deprim

- depresívne stavy (skleslosť, stiesnenosť, beználadovosť), psychické ťažkosti v klimaktériu, precitlivelosť na zmeny počasia