GS Dormian

GS Dormian

GS Dormian je prípravok vhodný pri ťažkostiach so zaspávaním a nespavosťou. Je vhodný taktiež pri psychickom nepokoji vyvolaným stresom, strachom emóciami, depresiami, úzkosťou a pod.