GS Merilin Harmony

GS Merilin Harmony
  • Prípravok je určený ženám, ktoré v období klimaktéria hľadajú vyššiu účinnosť na prejavy klimaktéria, na psychickú pohodu a pevnosť kostí.
  • Predstavuje bezpečnú a účinnú alternatívu pre ženy, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nemôžu alebo nechcú užívať hormóny.
  • Pre ženy, ktoré preferujú látky pochádzajúce z prírody.
  • GS Merilin Harmony môžu užívať aj ženy, ktoré majú pravidelnú menštruáciu, ale začínajú sa u nich prejavovať zmeny spojené s obdobím klimaktéria.
  • GS Merilin  Harmony je vhodný tiež pri umelo vyvolanom klimaktériu, napr. po gynekologickej operácii, kedy sú odstránené vaječníky, a to bez ohľadu na vek ženy.
  • Ďalej je vhodný pre všetky ženy, ktoré z akéhokoľvek dôvodu odmietajú alebo nemôžu užívať hormonálnu liečbu (napr. ženy s vysokým krvným tlakom, hlbokou žilnou trombózou alebo kŕčovými žilami).
  • GS Merilin môžu užívať ženy, ktoré prestali užívať hormonálne prípravky.