Lopacut

Lopacut

Na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnej hnačky u dospelých a dospievajúcich vo veku 12 rokov a viac.