Novo-Passit

Novo-Passit
Ľahšie formy neurózy charakterizované zvýšenou únavou a slabosťou po duševnom vypätí, ľahšie formy nespavosti.
Liek môžu užívať deti staršie ako 12 rokov, mladiství a dospelí.