Pro-Visio

Pro-Visio
Prípravok je vhodný  pre namáhané a ,,stresované oči“ - stres navodený žiarením z monitora PC, televíznej obrazovky alebo intenzívnym svetlom,
na zníženie rizika vzniku  vekom podmienených zmien oka, najmä vekom podmienenej makulárnej degenerácie.