Urinal

Urinal

Pri infekciách a zápaloch močových ciest.