Smecta – účinná liečba akútnej hnačky u dospelých a detí

smecta clanok

Radi by sme Vám pripomenuli liek Smecta, ktorý je vhodný na liečbu akútnej hnačky u dospelých a detí od 2 rokov spolu  s podávaním rehydratačného roztoku. Obsahuje účinnú látku diosmektit, prírodný čistený íl, ktorý má špecifické vlastnosti:

  • lieči hnačku spôsobenú vírusmi, baktériami a enterotoxínmi, čo je prínosné v prípade, keď nie je známa etiológia hnačky.
  • je odporúčaný v medzinárodných guidelinoch espghan.
  • vďaka svojmu aktívnemu povrchu adsorbuje patogény. Ale pôsobí zároveň aj mukoprotektívne na sliznicu tráviacej trubice, má silnú kryciu schopnosť na gastrointestinálnej sliznici. Diosmektit prilieha na luminálnu stranu epitelu a posilňuje bariéru črevnej sliznice.

  • obnovuje defekty epitelovej bariéry vyvolané prozápalovým cytokínom tnf-α (je prítomný pri infekčných hnačkách, zápalových ochoreniach čriev a potravinových alergiách).

smecta clanok 2

Skrátená informácia o lieku:

SMECTA

Liečivo: diosmektit. Lieková forma: prášok na prípravu suspenzie. Indikácie: symptomatická liečba akútnej hnačky u detí vo veku od 2 rokov v spojení s podávaním perorálneho rehydratačného roztoku a u dospelých v spojení s podávaním perorálneho rehydratačného roztoku. Symptomatická liečba chronickej funkčnej hnačky u dospelých. Symptomatická liečba bolesti spojenej s funkčným ochorením čriev u dospelých. Dávkovanie a spôsob podávania: liečba akútnej hnačky: u detí vo veku od 2 rokov: 6 gramov (2 vrecká) denne. U dospelých: 9 gramov (3 vrecká) denne. Dávkovanie môže byť zdvojnásobené na začiatku akútnej hnačky. Liečba iných indikácií: u dospelých: obvykle 3 vrecká denne. Spôsob podávania: obsah vrecka sa musí rozpustiť tesne pred použitím. U detí: obsah vrecka sa rozpustí v pohári alebo dojčenskej fľaši s 50 ml vody (tento obsah dieťa vypije počas dňa) alebo sa dôkladne zamieša do detskej polotekutej stravy (ako je vývar, pyré, kompót alebo detská výživa). U dospelých: obsah vrecka sa rozpustí v pohári s polovičným objemom vody. Kontraindikácie: precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: opatrnosť je potrebná pri použití diosmektitu u pacientov so závažnou chronickou zápchou v anamnéze. U dospelých liečba vyžaduje rehydratáciu, pokiaľ sa táto ukáže potrebná. Mieru rehydratácie a spôsob jej podania (p.o. alebo i.v.) je nutné prispôsobiť veku a stavu pacienta a závažnosti hnačky. Liečba akútnej hnačky u detí vo veku od 2 rokov má byť spojená so skorým podaním perorálneho rehydratačného roztoku na zabránenie dehydratácie. Je potrebné vyhnúť sa chronickému používaniu lieku. U detí a dojčiat mladších ako 2 roky je potrebné vyhnúť sa používaniu lieku. Pacienti so zriedkavými dedičnými problémami intolerancie fruktózy, glukózo-galaktózovej malabsorpcie alebo deficitu sacharázy a izomaltázy nesmú užívať tento liek. Tento liek obsahuje malé množstvo etanolu, menej ako 100 mg v dennej dávke. Liekové a iné interakcie: keďže absorpčné vlastnosti tohto lieku môžu ovplyvniť rýchlosť a/alebo množstvo vstrebávania iných liečiv, neodporúča sa podávať iné lieky súbežne s týmto liekom. Fertilita, gravidita a laktácia: liek sa neodporúča užívať počas gravidity a dojčenia. Nežiaduce účinky: zápcha, vyrážka, žihľavka. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: IPSEN Consumer HealthCare, 65 Quai Georges Gorse, 921 00 Boulogne Billancourt, Francúzsko. Registračné číslo: 49/0271/93-S. Dátum revízie: 09/2019.

Výdaj lieku nie je viazaný na lekársky predpis. Pred odporučením lieku si prečítajte úplné znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku.

Akékoľvek podozrenie na nežiaduce účinky môžete hlásiť na tel: + 421 2 507 01 206 alebo e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Táto skrátená informácia o lieku je určená pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na adrese: www.sukl.sk.

Kód materiálu: 11/2023 – SCA-SK-000255

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte!