DIFFUSIL REPELENT DRY EFFECT SPRAY 100 ml

5,90  s DPH

Repelent v aerosolu vďaka novému zloženiu zanecháva príjmený pocit suchosti na pokožke.
Odpudzuje komáre a kliešte. Pôsobí okamžite po aplikácii a repelentný účinok na pokožke trvá až 8 hodín od aplikácie alebo do umytia.

Účinná látka: N,N-dietyl-3-metylbenzamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 25 % (250 g/kg)

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Nebezpečenstvo, výstražné upozornenia:
H222 – Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 – Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Viac na adc.sk

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 5000204918427 Kategórie: , Značka: