BOIRON Test&Care 2-in-1 COVID-19/FLU nosový samodiagnostický test 1×1 ks

3,40  s DPH

Zdravotnícka pomôcka.
Nosový samodiagnostický test. Súprava na rýchle antigénové testovanie SARS-CoV-2 a chrípky A a chrípky B.
Na použitie so vzorkami z nosového výteru.

Použitie:

Pred testovaním si pozorne prečítajte návod na použitie.
Pred začatím je potrebné si umyť a osušiť ruky.
1. Skontroluje sa dátum exspirácie na obale.
2. Pred použitím sa je potrebné uistiť, že súprava má izbovú teplotu.
3. Vyberie sa tampón z ochranného obalu.
4. Urobí sa výter z oboch nosových dierok. Mäkký koniec tampónu sa zasunie rovno do nosovej dierky, kým sa pocíti odpor (asi 1,5 až 2,5 cm). Pomaly sa otáča tampónom a jemne sa trie po vnútornej strane nosovej dierky aspoň 5x, aby sa zabezpečilo zachytenie hlienu aj buniek.
5. Tampón s odobratou vzorkou sa vloží do extrakčnej skúmavky, pevne sa drží koniec tampónu a špička sa silno pritlačí k stene skúmavky, pričom sa otáča tampónom dokola približne 10 sekúnd (10 – 15x), aby sa vzorka uvoľnila zo špičky tampónu do extrakčného roztoku.
6. Vyberanie tampónu: Pri vyberaní tampónu sa stlačí jeho špičku, aby sa z neho vytlačilo čo najviac tekutiny.
7. Naskrutkuje sa uzáver kvapkadla na extrakčnú skúmavku.
8. Vyberie sa testovacia kazeta z ochranného obalu a položí sa na dobre osvetlený rovný povrch.
9. Skontroluje sa, či v extrakčnej skúmavke nie sú bublinky. Je potrebné počkať, kým bublinky zmiznú, pretože môžu viesť k nepresným výsledkom.
10. Vytlačia sa 3 kvapky zo skúmavky do jamky na testovacej kazete. To znamená, že sa pridajú 3 kvapky extrakčného roztoku do jamky na vzorku testovacej kazety označenej písmenom „S“ a začne sa merať čas. Biely uzáver sa naskrutkuje späť na skúmavku a počká sa 20 minút.
11. Výsledok sa odčíta po 20 – 25 minútach.

Upozornenie: Deti a dospievajúci mladší ako 18 rokov alebo osoby, ktoré nedokážu správne porozumieť pokynom, by mali test podstúpiť len pod dohľadom dospelej osoby alebo osoby, ktorá pokynom správne rozumie. Nepoužívajte súpravu po dátume exspirácie.

Nie je na sklade